Wednesday, November 9, 2011

Free Shipping Coupon at SentuhanBayu.biz

Cloth Diaper with Free Shipping


Free Shipping Coupon - 'FREESHIP11'

Simply key in this coupon upon checkout & get free shipping for any order amount within Malaysia.
Valid till 30th November. Don't know how to use the coupon? Contact us Sentuhanbayu@gmail.com & we'll help you with your order.


Kupon Penghantaran Percuma - 'FREESHIP11'
Hanya masukkan kod ini semasa checkout & anda dapat caj penghantaran percuma untuk alamat di Malaysia.
Sah sehingga 30 November. Lebih suka berinteraksi dengan kami? Hubungi SentuhanBayu@gmail.com & kami sedia membantu anda.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts with Thumbnails